Ångra köp

ANSÖK OM ÅNGER AV KÖP

Observera att ni endast kan ångra köp av presentkort som ännu ej lösts in eller andra podukter som ej har aktiverats och som beställdes för tidigast 14 dagar sedan. Läs mer i försäljningsavtalet